Πολιτική απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.veronit.gr . Η εμπορική επωνυμία VERONIT Web Services (αρ. εγγραφής ΕΕ 57298 / 19-4-23) εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία στην διεύθυνση  Καντάρας 175, γραφ.205 Τ.Θ 2046, Λευκωσία. Ανήκει στην εταιρεία μας TFS DΙGITAL GROUP LTD (αρ. εγγραφής ΗΕ417353  ) έχει την ίδια διεύθυνση όπως παραπάνω. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα : Τηλ : +357 22 31 40 51 Email : info@veronit.gr

Η VERONIT Web Services  εφαρμόζει την πολιτική απορρήτου σύμφωνα με τον νόμο  2018 (Ν. 125(I)/2018)  της Κυπριακής Δημοκρατίας  « περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών» καθώς και  με τον κανονισμό της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών διασφαλίζοντας πλήρως την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ψηφιακών προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών της ιστοσελίδας μας και σας ενημερώσει σχετικά με το πώς  η VERONIT Web Services συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά και των ψηφιακών προσωπικών δεδομένων κατά την  επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της.

Συλλογή επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών ψηφιακών δεδομένων

Καταγραφή της IP address

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας γίνεται η καταγραφή της IP address στον Server μας και διατηρείτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η καταγραφή της IP δεν αποθηκεύει, δεν σχετίζεται με προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Υπάρχει απλή καταγραφή της IP και σε περίπτωση είτε κατάχρησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας είτε κακόβουλης επίθεσης για λόγους ασφαλείας θα δίδονται τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας  για την ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε κάθε περίπτωση.

Cookies:

Τα cookies είναι αρχείο κειμένου το οποίο αποθηκεύεται στον H/Y σας από την σελίδα που επισκεφθήκατε για πρώτη φορά. Όταν ξανά επισκεφθείτε την ίδια ιστοσελίδα θα σας «αναγνωρίσει» σύμφωνα με τα cookies  που είχαν αποθηκευτεί την πρώτη φορά (εφόσον δεν έχετε προβεί στον καθαρισμό της μνήμης cache του Η/Υ σας). Τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές ταυτοτικές πληροφορίες αλλά κάποια αναγνωριστικά στοιχεία του χρήστη από την ιστοσελίδα που επισκέπτεται για τα οποία δηλώνει ο χρήστης ότι τα αποδέχεται, ή μέρος αυτών, μέσα από την φόρμα που καλείται να επιλέξει κατά την πρώτη του επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα. Τα cookies  είναι χρήσιμα στοιχεία για μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία στατιστικά και λειτουργικά στοιχεία κίνησης για μια ιστοσελίδα. Οι χρήστες των Η/Υ μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψουν τα  cookies όταν θέσουν σε λειτουργία  την σχετική ρύθμιση που έχουν οι browsers γι’ αυτό τον σκοπό. Μάθετε περισσότερα για cookies εδώ.

Συλλογή επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εισάγονται στην ιστοσελίδα μας 1) Ηλεκτρονικά: Μέσω καταχώρησης στην ιστοσελίδα μας στην φόρμα επικοινωνίας είτε στην φόρμα live chat, είτε από την αλληλεπίδραση από την διεύθυνση της VERONIT Web Services στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK . 2) Τηλεφωνικά : Mε πλήρη καταγραφή των στοιχείων τους προκειμένου οι πελάτες μας είτε να ενημερωθούν για τις οικονομικές προσφορές των υπηρεσιών και των προϊόντων μας είτε να αγοράσουν τα προϊόντα η τις υπηρεσίες μας . Στην φόρμα επικοινωνίας  καταγράφουμε όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τα οποία και δε διατηρούνται στη φόρμα επικοινωνίας ή στην ιστοσελίδα μας https://veronit.gr/ αλλά μεταφέρονται στο email της VERONIT Web Services. Από εκεί μετά την επεξεργασία τους διαγράφονται αφού μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο ως ιστορικό επικοινωνίας και δεν είναι προσβάσιμα από τρίτους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν, στην Veronit Web Services και στην TFS Digital Group Ltd όπου ανήκει η Veronit Web Services, για όσο διάστημα διαρκεί η συνεργασία με τους πελάτες μας.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ ούτε θα κοινοποιήσουμε ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα σε  καμία περίπτωση σε ιδιώτες ή εταιρείες για οποιοδήποτε λόγο χωρίς της γραπτή σας άδεια. Η εταιρεία και οι εμπορικές της επωνυμίες μπορούν να κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατά γραπτή απαίτηση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων στην ιστοσελίδα μας προστατεύονται με το πιστοποιητικό ασφαλείας SSL. Το SSL είναι μέθοδος κρυπτογράφησης των προσωπικών σας δεδομένων όπου εξασφαλίζει την μεταφορά με ασφάλεια στην ιστοσελίδα μας. Δεν γνωστοποιούμε σε τρίτους τα δεδομένα σας χωρίς την δική σας γραπτή άδεια.

Η ιστοσελίδα της Veronit Web Services φιλοξενείται σε SERVER εταιρείας που ειδικεύεται σε web hosting ( φιλοξενία. συντήρηση). Η συνεργαζόμενη εταιρεία χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα πρωτοκόλλα ασφάλειας.  Η πρόσβαση στους  SERVERS  γίνεται με κωδικούς και είναι διαθέσιμη στην Veronit Web Services όλο το 24ωρο. Για λόγους ασφαλείας δεν δίνουμε ποτέ κωδικούς πρόσβασης σε κανέναν πελάτη ή χρήστη των υπηρεσιών Veronit Web Services.

Επεξεργασία και σκοποί δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα και χρόνος τήρησής τους 

Η VERONIT Web Services αφού παραλάβει τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία δίδετε εσείς οι πελάτες χρήστες συνειδητά μέσω της υποβολής στην φόρμα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, όνομα εταιρείας, τηλέφωνο email) είτε τηλεφωνικά είτε για προγραμματισμένη συνάντηση είτε τηλεδιάσκεψη είτε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος του πελάτη για την αγορά είτε προϊόντων η υπηρεσιών  από την Veronit Web Services επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε απαντήσουμε σε τυχόν αιτήματα, ερωτήσεις, παράπονα που υποβάλετε. Επιπροσθέτως παρέχουμε υποστήριξη για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Για την έναρξη της εμπορική μας συναλλαγής θα σας ζητήσουμε τα εταιρικά σας στοιχεία και εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος σας υποβάλλουμε την προσφορά  μας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών μας. 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με την ίδια διαδικασία σε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας στον εταιρικό λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης της Veronit Web Services στο Facebook.

Με γραπτή άδεια του πελάτη σε τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλουμε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο πληροφοριακό υλικό (newsletter) των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας, τις και τυχόν προσφορές επί αυτών. Τα δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας της εταιρείας μας αποθηκεύονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έπειτα διαγράφονται.

Οι πελάτες μας διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν γραπτά την συγκατάθεση τους για τα διατήρηση των δεδομένων στην εταιρεία μας. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου χωρίς προειδοποίηση από ενδεχόμενες αλλαγές που θα προκύψουν στην λειτουργία της εταιρείας η της ιστοσελίδας.

H επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας καθώς και η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων της Veronit Web Services προϋποθέτει την αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου σε ενδεχόμενη περίπτωση όπου δεν  συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου της Veronit Web Services να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, της υπηρεσίες και τα προϊόντα της Veronit Web Services. Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνηση σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Veronit Web Services επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@veronit.gr