ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Η εμπορική επωνυμία VERONIT Web Services (αρ. εγγραφής ΕΕ 57298) είναι μέλος της εταιρείας TFS DΙGITAL GROUP LTD (αρ. εγγραφής ΗΕ417353  ) η οποία εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία στην διεύθυνση  Καντάρας 175, γραφ.205 Τ.Θ 2046, Λευκωσία.  Η ιστοσελίδα της είναι : https://veronit.gr/ Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα : Τηλ : +357 22 31 40 51 Email : info@veronit.gr

Η Veronit Web Services δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαδικτύου και στον τομέα των  κάθετων λύσεων ολοκληρωμένων συστημάτων ανάπτυξης εφαρμοσμένου λογισμικού.

Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο κάθε επισκέπτης / συναλλασσόμενος / πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει  την ιστοσελίδα της Veronit Web Services , τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας  μόνο όταν αποδέχεται τους όρους & τις προϋποθέσεις, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική των cookies μας της Veronit Web Services. Σε αντίθετη περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση της ιστοσελίδας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της . Σας συνιστούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα κάτωθι κείμενα που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, χρήσης, εμπορικής συναλλαγής με την Veronit Web Services και την ιστοσελίδα της.

Όλοι οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, η πολιτική απορρήτου και οι πολιτική των cookies είναι σημαντικοί. Η τυχόν παραβίαση τους, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο,  από τον επισκέπτη/πελάτη/συναλλασσόμενο εφόσον εξαντληθούν οι κινήσεις μεσολάβησης εκ μέρους της Veronit web services  για την αποκατάσταση της τυχόν παραβίασης των προαναφερθέντων προς τον επισκέπτη/πελάτη/συναλλασσόμενο για επανόρθωση, προς ανόρθωση κάθε ζημίας προς  την εμπορική επωνυμία από την παράνομη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του δίχως να υπάρξει πρακτική θετική κατάληξη, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στις δικαστικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της παρέχει η νομοθεσία. Σε ενδεχόμενη περίπτωση όπου η μη ενάσκηση από την εμπορική επωνυμία των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται, η παραίτησή των, από τα δικαιώματα αυτά.

Οι πελάτες/επισκέπτες/συναλλασσόμενοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν  το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας www.veronit.gr ,  την φόρμα επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και την ιστοσελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) για την ανάρτηση, μετάδοση, αναπαραγωγή, αντιγραφή τμηματική ή ολική και με οποιοδήποτε τρόπο δημοσίευση  περιεχομένου (κείμενο, εικόνα, βίντεο, σύνδεσμο) που είναι παράνομο, εκβιαστικό, προσβλητικό, ρατσιστικό, περιεχόμενο προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, υβριστικό περιεχόμενο παρότρυνσης προς διάπραξη κακουργήματος, πλημμελήματος, πταίσματος κάθε ενέργειας που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, εκφράζει φυλετικές  διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, είτε να παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Περιγραφή Υπηρεσιών – Διαδικασία  παροχής υπηρεσιών

Η Veronit Web Services παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτύου Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαδικτύου είναι : 1) Κατασκευή ιστοσελίδων 2) ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου 3) γραφιστικές υπηρεσίες 4) υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ 5) online ψηφιακή διαφήμιση. 6) Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος 7) εταιρική φωτογράφιση 8)παραγωγή βίντεο.  Καθώς επίσης και ολοκληρωμένα συστήματα ανάπτυξης εφαρμοσμένου λογισμικού γνωστά ώς συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (enterprise resource planning – ERP) στους τομείς του ξενοδοχείου, του φαρμακείου και της κλινικής – πολυϊατρείου. 

Η Veronit Web Services παρέχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισμούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ο επισκέπτης / συναλλασσόμενος / πελάτης έχοντας επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Veronit Web Services στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://veronit.gr/   και αφού έχει ενημερωθεί για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας  μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας είτε με την υποβολή των στοιχείων του στην φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας είτε τηλεφωνικά, είτε στο email μας info@veronit.gr  . Μετά την επεξεργασία των απεσταλθέντων στοιχείων συντάσσεται η  προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών που μας έχει ζητηθεί είτε ο τιμοκαταλογος των προϊόντων και αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς έγκριση προς τον  επισκέπτη/ συναλλασσόμενο / πελάτη. Όταν συμφωνήσει γραπτώς και μας αποστείλει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη την προσφορά τότε μόνο αποστέλλουμε την σύμβαση έργου με τους όρους συμφωνίας παροχής υπηρεσιών / προϊόντων μέσα σε  συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης – παράδοσης προς τον επισκέπτη/ συναλλασσόμενο / πελάτη. Προχωρούμε στην υλοποίηση των ανωτέρω (αφού ο πελάτης καταβάλει την συμφωνηθείσα προκαταβολή ) στα οποία αναφέρουμε λεπτομερώς τα συμφωνηθέντα δηλαδή για τον χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποστολή των προϊόντων και λειτουργία τους , προς τον  έτερο συμβαλλόμενο (πελάτη). Μετά την  ολοκλήρωση της εμπορικής μας συναλλαγής (πώληση προϊόντων) ή σύμβασης έργου (παροχής υπηρεσιών) σας αποστέλλουμε το νόμιμο παραστατικό διακίνησης  προϊόντων και υπηρεσιών (τιμολόγιο). Εφόσον χρειαστεί ο πελάτης  επιπρόσθετη υπηρεσία ή προϊόν  πραγματοποιείτε η ως άνω διαδικασία με την ανάλογη χρέωση.

 Σε ενδεχόμενη υπαναχώρηση σας από την συμφωνημένη σύμβαση  με την Veronit Web Services το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται. Η Veronit Web Services αρχειοθετεί τις προσφορές, τις συμβάσεις έργου και τα έγγραφα εμπορικής συναλλαγής   με τους πελάτες μας και δίνετε πρόσβαση σε αυτές εφόσον ζητηθεί γραπτώς.

Η Veronit Web Services δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή καθυστέρηση,  στην παροχή υπηρεσιών, τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης υπηρεσιών, πώλησης προϊόντων,  για λόγους ανωτέρας βίας όπως :  Απεργίες, πυρκαγιές, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης , φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα και κάθε άλλη αιτία η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας και τέλος οποιαδήποτε απροειδοποίητη ή προειδοποιημένη δυσλειτουργία της εταιρείας  web hosting που συνεργαζόμαστε.

Οι ευθύνες μας περιορίζονται  από το συμφωνημένο περιεχόμενο της εκάστοτε σύμβασης έργου η τους όρους της εμπορικής συναλλαγής  που υπογράφουν η εταιρεία μας και έτερος συμβαλλόμενος πελάτης μας και στα χρονικά διαστήματα που έχουν συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η Veronit Web Services δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των πελατών  μας ούτε για τους εξωτερικούς συνδέσμους τους προς τρίτους. Επίσης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τυχόν διαφημίσεων με την μορφή frames ή banners που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Veronit Web Services.

Πνευματική ιδιοκτησία & συναφή θέματα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας veronit.gr περιλαμβάνει κείμενο, εικόνα, γραφικά, λογότυπα, κινούμενη εικόνα, πλήν του portfolio print screen άλλων ιστοσελίδων με σύνδεσμο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας TFS DIGITAL GROUP LTD και του μέλους της, την εμπορική επωνυμία Veronit Web Services τα οποία προστατεύονται από την σχετική κυπριακή νομοθεσία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν καταχωρηθεί νομικά μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας στο τμήμα  Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή, η πώληση, η διανομή, η περικοπή, η αναδημοσίευση, η αντιγραφή ολική ή τμηματική, η τροποποίηση, αποθήκευση, παραμόρφωση, το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη / πελάτη / συναλλασσόμενου,  όλων ανεξαιρέτως των περιεχομένων της ιστοσελίδας www.veronit.gr χωρίς την έγγραφη άδειας της Veronit web services.

Όλα τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.veronit.gr δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους σε οποιονδήποτε για οποιαδήποτε χρήση.

Τα κείμενα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και ενημέρωση των πελατών / επισκεπτών / συναλλασσόμενων.

Η χρήση του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.veronit.gr για κάθε άλλο σκοπό εκτός του επιτρεπόμενου δύναται να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις στον παραβάτη

Η Veronit Web Services διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.veronit.gr  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές των υπηρεσιών & των προϊόντων της  Veronit Web Services αναγράφονται στο έγγραφο της προσφοράς  που δίδεται στον πελάτη / συναλλασσόμενο. Οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ  στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 19%. Η Veronit Web Services μπορεί να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών & των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

 Στην περίπτωση που ο συναλλασσόμενος / πελάτης είναι εταιρεία η οργανισμός που εδρεύει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ΦΠΑ αναγράφεται μηδενικό λόγω της διαδικασίας των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (INTRASTAT).

Ο πελάτης / συναλλασσόμενος  καταβάλλει πάντοτε το αντίτιμο των προϊόντων η υπηρεσιών εφόσον έχει αποδεχτεί το έγγραφο της προσφοράς  το οποίο μετατρέπεται σε σύμβαση έργου (αν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών)  είτε για εμπορική συναλλαγή(αν πρόκειται για πώληση προϊόντων )μεταξύ της Veronit Web Services και του συναλλασσόμενου / πελάτη.

Η τιμή που πληρώνει ο πελάτης στην Veronit Web Services για τις υπηρεσίες της  μπορεί να αλλάξει μετά την έγκριση του εγγράφου της προσφοράς εφόσον ο πελάτης ζητήσει οποιαδήποτε έξτρα υπηρεσία ή προϊόν  που δεν αναγράφεται στην αρχική σύμβαση αλλά αναγράφεται στο τιμολόγιο μαζί με τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην αρχική σύμβαση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε οποιαδήποτε στιγμή, τους όρους και τις τιμές των υπηρεσιών μας, για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

Η Veronit Web Services έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους και διαφορετικές τιμές από εκείνες που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Veronit Web Services.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο πελάτης / συναλλασσόμενος αφού αποδεχτεί με την συμβαλλόμενη εταιρεία μας το περιεχόμενο της προσφοράς – σύμβασης  προκαταβάλλει το 30% επί του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο ποσό εξόφλησης το καταβάλει με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Μπορείτε να εξοφλήσετε το αντίτιμο της παρεχόμενης υπηρεσίας η του προϊόντος της εταιρείας μας με τους εξής τρόπους:

Με κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό μας λογαριασμό:

Για την εξόφληση της οποιαδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας θα σας δοθεί το IBAN του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού . Στην αιτιολογία κατάθεσης αναγράψτε το ονοματεπώνυμό σας, την εταιρεία η τον οργανισμό που καταθέτει το ποσό την αιτιολογία πληρωμής και τον αριθμό παραγγελίας. Δικαιούχος του λογαριασμού είναι η TFS Digital Group ltd

 Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα

Ο πελάτης / συναλλασσόμενος μπορεί να εξοφλήσει την  παραγγελία του μέσω πιστωτικής κάρτας mastercard, visa ή χρεωστική debit κάρτα . Η χρέωση της χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται στα γραφεία της εταιρείας μας μέσω του τερματικού μηχανήματος POS αφού προηγηθεί έλεγχος των στοιχείων σας και είναι έγκυρος.  Ο πελάτης / συναλλασσόμενος ευθύνεται για τα αληθή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του. Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης της εταιρείας μας TFS DIGITAL GROUP LTD στο οποίο εμφανώς υπάρχει το  λογότυπο της VERONIT Web Services, το οποίο παραδίδεται στον πελάτη.

Πληρωμή μέσω Τραπέζης

Ο πελάτης / συναλλασσόμενος μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του μέσω τραπέζης με κατάθεση στο εταιρικό λογαριασμό μας με το ΙΒΑΝ το οποίο θα σας δοθεί. Εφόσον πληρώσει το ποσό, αποστέλλει με e-mail το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας στο info@veronit.gr  ή στο info@tfsdigitalgroup.com και εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης της εταιρείας μας TFS DIGITAL GROUP LTD στο οποίο εμφανώς υπάρχει το  λογότυπο της VERONIT Web Services.  Το τιμολόγιο αποστέλλεται στον πελάτη / συναλλασσόμενο   μέσω email, ταχυδρομικώς ή δίδεται δια χειρός.

Χαρακτηριστικά συμβάσεων έργου

Οι συμβάσεις που υπογράφονται με τους πελάτες μας περιγράφουν λεπτομερώς τις επιλεγμένες υπηρεσίες/προϊόντα που έχουμε συμφωνήσει από κοινού με τον πελάτη να του παρέχουμε, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και κάθε άλλη παράμετρο καθώς και το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της σύμβασης. Με την ολοκλήρωση της σύμβασης ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνηθέν αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εμπορική επωνυμία Veronit Web Services υποχρεούται να εκδόσει  το παραστατικό (τιμολόγιο).

Δικαίωμα Υπαναχώρησης του συναλλασσόμενου / πελάτη από την σύμβαση

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε είτε απο την σύμβαση έργου των παρεχόμενων υπηρεσιών μας είτε από τους όρους της εμπορικής συναλλαγής από την συμβωνία που υπογράφεται με την Veronit Web Services  εντός 5  ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . Σε περίπτωση που έχετε καταβάλλει την προκαταβολή 30% που προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών την οποία έχετε αποδεχτεί υπογράφοντας το σχετικό έντυπο η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Οφείλετε να ενημερώσετε την Veronit Web Services είτε τηλεφωνικά στο 22314051 είτε με email στο info@Veronit.gr

Διακοπή σύμβασης

Μπορείτε να διακόψετε την σύμβαση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της διαδικασίας επιθυμείτε χωρίς κάποια έχτρα χρέωση. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Τεχνική Υποστήριξη

Η Veronit Web Services αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων μας προς τους πελάτες μας κατά την διάρκεια του ωραρίου δηλ. από Δευτέρα  έως Παρασκευή  7:30πμ – 16:30μμ κατόπιν αιτήματος του πελάτη το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία που υπογραφεί από κοινού με την Veronit Web Services είτε μετέπειτα εκτός συμφωνία σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα εφόσον αιτηθεί γραπτώς για παροχή τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών μας προς την Veronit Web Services. Στην τελευταία περίπτωση υπογράφεται συμφωνητικό με τους όρους και τις χαρακτηριστικά της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης.

Σε ενδεχόμενη περίπτωση όπου ο πελάτης επιθυμεί να του παρέχεται τεχνική υποστήριξη εκτός του συγκεκριμένου ωραρίου καθώς και τα σαββατοκύριακα τότε οι χρεώσεις θα κυμαίνονται σε διαφορετικές τιμές από ότι ισχύουν οι υπάρχουσες τιμές εντός του ωραρίου της Veronit Web Services. 

Να σημειωθεί ότι οι όροι, τα χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες της τεχνικής υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αναγράφονται λεπτομερώς στο έγγραφο συνεργασίας το οποίο επισυνάπτεται μαζί με την σύμβαση. 

ΕΥΘΥΝΕΣ

Η Veronit Web Services  ευθύνεται για απώλεια δεδομένων τα οποία φιλοξενούνται στους σέρβερ μας. 

Η Veronit Web Services  δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην παροχή υπηρεσιών της,  στην εκτέλεση των συμβάσεων ή στην παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους πελάτες για λόγους ανωτέρας βίας όπως: ακραίες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, φυσικών καταστροφών, δυσλειτουργίες τρίτων (τράπεζες-φορέας πληρωμών, φορέας web hosting, φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου IST) η του αντισυμβαλλόμενου μέρους  για οποιοδήποτε λόγο δυσλειτουργίας.

Η Veronit Web Services δεν ευθύνεται για βλάβες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα  των χρηστών των υπηρεσιών μας  καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

Οι πελάτες πρέπει να παραδίδουν εγκαίρως στην Veronit Web Services το υλικό που ενδεχομένως απαιτείται για την παροχή της επιλεγόμενης υπηρεσίας που θέλουν. Nα αποδέχονται  γραπτώς ενδεχόμενο συμφωνητικό της Veronit Web Serviceς με τρίτους παρόχους για την ενεργοποίηση ενεργειών ,λογισμικών διαφήμισης – προώθησης . Οι εκπρόσωποι της Veronit web Services που έχουν αναλάβει την παροχή υπηρεσιών / προϊόντων προς τον πελάτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να γνωστοποιήσουν το υλικό που έχετε υποβάλετε για σκοπούς διαφήμισης κατόπιν γραπτής άδειας με σχετικό κείμενο που θα υπογραφεί για τον σκοπό αυτό. Η Veronit Web Services δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του πελάτη ή τρίτου από την καθυστέρηση ή την αδράνεια του πελάτη κατά τη συνεργασία του με την  Veronit Web Services

O πελάτης / συναλλασσόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Veronit Web Services αποκλειστικά ως καταναλωτής και δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εκμισθώσεις, μεταπωλήσεις, προωθήσεις προς τρίτους διότι είναι παράνομο και καταχρηστικό.